Artboard 1

Spremni da proslavite život? Kliknite ovde da rezervišete smještaj i kliknite ovde za Beach Club rezervacije .Za sve novitete, pratite  @nikkibeachmontenegro. 

:

Podrška

Uslovi korišćenja

Uvod

Ovu Sajt ćete koristiti samo za ličnu upotrebu. Komercijalna upotreba ovog sajta je strogo zabranjena ukoliko prethodno pismena saglasnost kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts nije data. Slažete se da ovaj Sajt nećete koristiti za cirkularne mejlove, neželjenu poštu, "spam poštu", zahtjeve (komercijalne ili nekomercijalne) ili masovnu komunikaciju bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na liste distribucije bilo kojoj osobi koja nije dala određenu dozvolu da bude uključena u takvu listu. Pored toga, slažete se da nećete kreirati hipertekst link sa bilo koje web stranice koju Vi kontrolišete (direktno ili indirektno) na ovaj Sajt bez izričite pismene dozvole kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts.

Slažete se da nećete koristiti nikakav robot ili drugi automatski ili manuelni uređaj praćenje ili kopiranje Sajta ili bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u njemu, osim ako prethodno ne dobijete saglasnost Nikki Beach Hotels & Resorts. Slažete se da se nećete ni na koji način miješati ili pokušavati da ometate pravilno funkcionisanje Sajta. Slažete se da nećete Niki Beach Hotels & Resorts i/ili ovom Sajtu donijeti: (i) bilo kakve viruse, crve, vremenske bombe i/ili druge vrste kompjuterskog programiranja koje su namenjene oštećivanju, štetnom ometanju, presretanju ili eksproprijaciji bilo kog sistema, podatka ili informacija; i (ii) bilo koji sadržaj koji može pokrenuti odgovornost Nikki Beach Hotels & Resorts ili prouzrokovati da Nikki Beach Hotels & Resorts izgube (u cjelini ili delimično) usluge naših dobavljača.

Informacije o vlasničkim pravima

Ovaj Sajt sadrži i upućuje na žigove, patente, poslovne tajne, tehnologije, proizvode, procese ili druga vlasnička prava kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts i/ili drugih strana. Nikakva licenca ili pravo na ili u bilo kom od takvih žigova, patenata, trgovinskih tajni, tehnologija, proizvoda, procesa i drugih vlasničkih prava kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts i/ili drugih strana nije odobreno ili povereno vama.

Reprodukcija ili skladištenje materijala dobijenih sa ovog sajta podleže Zakonu o autorskim pravima SAD iz 1976. Nijedan materijal sa Sajta ne smije biti reprodukovan, distribuiran, postavljen, prikazan, otpremljen ili prenešen. Korišćenje bilo kog materijala sa Sajta ili bilo kog drugog interneta, interne mreže, Weba ili drugih lokacija ili računarskog okruženja je zabranjeno. Ne smijete koristiti tehnike uz pomoć kojih možete preuzeti bilo koji zaštitni znak Nikki Beach Hotels & Resorts, logotipe ili druge vlasničke informacije (uključujući slike i tekst). Ne smijete da koristite meta oznake ili bilo koji drugi "skriveni tekst" koji koristi naše ime, žigove ili druge vlasničke informacije.

Zaštitni znak

Zaštitni znaci, logotipi i oznake usluge i brend standardi prikazani na ovom Sajtu (kolektivno, "Zaštitni znaci") su registrovani zaštitni znaci Nikki Beach Hotels & Resorts, njegove filijale i raznih trećih lica. Zabranjena je bilo kakva reprodukcija ili korišćenje bilo kog sadržaja ovog Sajta bez izričite pismene saglasnosti Nikki Beach Hotels & Resorts. Ništa sadržano na ovom sajtu ne bi trebalo da bude protumačeno kao dodijeljivanje bilo kakve dozvole ili prava korišćenja bilo kog zaštitnog znaka bez pismene dozvole Nikki Beach Hotels & Resorts ili neke druge strane koja može biti vlasnik Zaštitnih znakova.

Autorsko pravo

Ovaj sajt, uključujući svaki od njegovih modula, je vlasništvo nad autorskim pravima kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts i/ili raznih nezavisnih provajdera i distributera. Ovaj Sajt i sadržaj naveden na ovom sajtu ne mogu biti kopirani, reprodukovani, ponovo objavljeni, otpremljeni, postavljeni, izmijenjeni, prenešeni ili distribuirani bez pismene dozvole kompanije Nikki Beach Hotels & Resorts. Neovlašćeno korišćenje ovog Sajta i/ili materijala sadržanih na ovom sajtu može prekršiti važeća autorska prava, zaštitni znak ili druge zakone o intelektualnoj svojini ili druge zakone. Morate da zadržite sva obavještenja o autorskim pravima i žigovima, uključujući i sva druga vlasnička obavještenja koja se nalaze u materijalima. Upotreba takvih materijala na bilo kojoj drugoj web stranici ili u bilo kom okruženju umreženih računara je strogo zabranjena.

Obavještenje i procedura za iznošenje tvrdnji o kršenju autorskih prava

Nikki Beach Hotels & Resorts poštuje prava drugih na intelektualnu svojinu. Ako mislite da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo vas da sledeće informacije pošaljete corporate@nikkibeachhotels.com

Fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da postupa u ime vlasnika važećeg autorskog prava;

Opis autorskog djela za koje tvrdite da je prekršen;

Opis mesta gdje se materijal za koji tvrdite da narušava nalazi na Sajtu; Vaša adresa, broj telefona i e-mail adresa;

Vaša izjava da u dobroj nameri vjerujete da sporno korišćenje nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona; I

Vaša izjava da je Vaše obavještenje tačno i, pod kaznom krivokletstva, da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava.

Otkrivanje oglašavanja, tačnost

Opisi proizvodnje objavljeni na našim stranicama proizvoda predstavljaju naše dobavljače. Sajt može da sadrži tehničke netačnosti ili tipografske greške ili propuste. Nikki Beach Hotels & Resorts nije odgovoran za tipografske, cene, informacije o proizvodu, oglašavanje ili greške u isporuci. Oglašene cene i raspoložive količine podložne su promenama bez prethodne najave. Nikki Beach Hotels & Resorts zadržava pravo da izvrši promene, ispravke i/ili poboljšanja sajta, kao i na proizvode i programe opisane u takvim informacijama, u bilo kom trenutku bez najave.

Isključenje garancije, odricanje odgovornosti

Slažete se da sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Sajt i svi srodni sadržaji informacija i/ili materijali su obezbjeđeni na bazi "kakav jeste" bez garancija bilo koje vrste. Nikki Beach Hotels & Resorts ovim se odriče svih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na: garancije za titulu ili podrazumijevane garancije o prodaji; podobnost za određenu namjenu; nekršenje; i onih koji proističu iz statuta ili na drugi način u zakonu ili iz kursa dilovanja ili korišćenja trgovine; osim onih garancija koje se izriču i koje nisu u stanju da isključe, ograiče ili izmjene u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na ovaj sporazum.

Zakon o upravljanju

Svi sporovi koji proističu iz ili vezani za ovu lokaciju biće vođeni i protumačeni i primenjeni u skladu sa zakonima države Floride.

Prihvatanje

Pristupom, korišćenjem, prikazivanjem, prenošenjem, keširanjem ili skladištenjem ovog sajta ili bilo koje njegove usluge, funkcija ili sadržaja, smatraće se da ste bez izmene pristali na sve odredbe, uslove i obaveštenja na ovom sajtu ("Ugovor").

: